تاريخ : یک شنبه 19 تير 1398 | 1:1 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |

مردم ديده به هر سو نگرانند هنوز


چشم در راه تو صاحب‌نظرانند هنوزلاله‌ها، شعله‌كش از سينه داغند به دشت


در غمت، همدم آتش جگرانند هنوزاز سراپرده غيبت، خبري باز فرست


كه خبريافتگان، بي‌خبرانند هنوزرهروان، در سفر باديه حيران تواند


با تو آن عهد كه بستند، برآنند هنوزذره‌ها در طلب طلعت رويت با مهر


هم‌عنان تاخته چون نوسفرانند هنوزطاقت از دست شد اي مردمك ديده! دمي


پرده بگشاي كه مردم نگرانند هنوز

 

                                                        "مشفق کاشانی"

 

 

اینم نقاشی یک گل پسر و دوستاش برای امام زمان (عج) 

 تاريخ : جمعه 23 خرداد 1398 | 11:11 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |
تاريخ : شنبه 29 آبان 1395 | 12:55 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |


موضوعات مرتبط: پزشکی ، قلب و عروق ، ،

تاريخ : سه شنبه 1 مرداد 1392 | 23:31 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |
تاريخ : چهار شنبه 23 تير 1392 | 15:42 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |


موضوعات مرتبط: سرگرمی و متفرقه ، ،

تاريخ : یک شنبه 23 تير 1392 | 1:38 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |
تاريخ : چهار شنبه 20 تير 1392 | 16:11 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |
تاريخ : یک شنبه 9 تير 1392 | 11:6 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |

 تاريخ : شنبه 8 تير 1392 | 21:42 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |
تاريخ : شنبه 8 تير 1392 | 21:16 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |
تاريخ : جمعه 7 تير 1392 | 15:32 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |


موضوعات مرتبط: پزشکی ، قلب و عروق ، ،

تاريخ : سه شنبه 30 خرداد 1392 | 23:3 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |

 


موضوعات مرتبط: پزشکی ، قلب و عروق ، ،

تاريخ : یک شنبه 26 خرداد 1392 | 22:56 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |
تاريخ : یک شنبه 26 خرداد 1392 | 19:9 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |
تاريخ : یک شنبه 26 خرداد 1392 | 19:4 | نویسنده : ابوالفضل اخلاقی پور |